Marka İletişimi

Meşhur Üçlü: Vizyon, Misyon, Değerler

Vizyon, Misyon, Değerler, firma ile ilgili yazılan kurumsal tanıtımların olmazsa

Neden Marka İnşa Edilir?

Bir ürün ya da hizmetin marka yapmakla aşağıdaki noktalar hedeflenmektedir.  

Markalaşma ve Reklam İlişkisi

Markalaşma tüketicinin zihninde pozitif algı birikimi yaratma sürecidir. Bu süreç

Markalaşmada Hikaye Anlatıcılığı

İyi markaların hikayeleri en iyilerin efsaneleri vardır. Marka hikayeleri ürün

Güçlü Markaların Ortak Özellikleri

Güçlü markaların ortak özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.  Marka vaattir ve

Markalaşmanın Getirileri Nelerdir?

Pazarlamadan insan kaynaklarına kadar şirketin her departmanı için büyük faydalar