Akıllı Pazarlama İletişimi

Müşterileriniz üzerinde “Marka iİletişimi” yolu ile oluşturduğunuz beklenti, onların satın alma davranışlarını doğrudan etkiler.
Verdiğiniz marka mesajı yani oluşturduğunuz beklenti ile ürün ya da hizmetinizin birbiri ile örtüştüğü noktada, başarılı marka yönetimi ortaya çıkar.
Durun size garip bir örnek ile açıklayayım.
Beynin beklentileri hesaba katıp, ona göre davranması sonucunda  insan kendisini gıdıklayamaz.
Ama bir şizofreni hastasıysanız, duyularınız ve gerçeklik arasındaki bağlantınız kaybolduğundan kendi kendinizi gıdıklayabilirsiniz.
Etkili ve süreklilik arz eden bir iletişim yolu ile potansiyel müşterinize satın almayı da öğretebilirsiniz.
Yeter ki gerçeklikle vaat edilenin uyuşmadığı, çekiştiği ya da birbirini yalanladığı şizofren bir pazarlama iletişim metodunuz olmasın.

Önerilen İçerikler