Hikayelerin Gücü

En iyi satıştılar aynı zamanda iyi birer hikaye anlatıcılarıdır. Eğer tüketicinin aklı ile birlikte kalbine seslenmek ve uzun süre hatırdan çakmamak istiyorsanız, hikayelerin gücünü kullanın.

Firma tarihçeniz, müşterilerinizle ilişkileriniz, birlikte hizmet sunduğunuzu iş ortaklarınız ile birlikte hikayeleriniz olsun. Bu hikayelerde mümkün olduğunca aşağıdaki konu başlıklarını ıskalamayın.

  • ●  Ne iş yapıyorsunuz?
  • ●  Yaptığınız işi hangi değerler çerçevesinde sürdürüyorsunuz?
  • ●  Hedeflediğiniz müşteri profiline yönelik ne sunuyorsunuz? Müşterilerinizin hayatına ne katıyorsunuz?
  • ●  Sizi rakiplerinizden farklı kılan noktalar nelerdir? Yukarıdaki maddelerin hepsi ya da bir kaçı bir hikaye içerisinde toplanabilir ya da bu maddelere ait farklı hikayelerde oluşturulabilir. Kesin olan bir şey var. İletişimde dijital devrimi yaşayan bir dünyada “Hikayeler” en kuvvetli pazarlama aracı olmaya devam edecektir.

Önerilen İçerikler