Logo nedir? Neden önemlidir?

En temel hali ile ile logo yazı, grafik ya da her ikisi ile de markayı temsil eden semboldür. İyi bir logo markanın kim olduğunu, ne iş yaptığını ve değerlerinin ne olduğunu anlatır. Görseller yazıya göre zihinde daha çabuk yer edinir ve daha uzun süre kalıcı olur. Bu çerçevede logo tüketicinin zihninde ilk izlenimi oluşturacak ve nihai olarak marka ile ilgili kalacak, unsurdur.

Logo tüm görsel tasarımın çekirdeği olması sebebi ile çok önemlidir ve neredeyse müşteriye dokunan tüm görsel materyallerde bulunur. Bu çerçevede logo ile ilgili yapılacak çalışmanın kalitesi tüm pazarlama iletişimini de derinden etkileyecektir.

İyi bir logonun özellikleri:

  1. Sade ve kolay hatırlanır olmalıdır. Logo öyle tasarlanmalıdır ki ne tasarımına eklenebilecek ne de ondan çıkartılabilecek tek bir nokta dahi bulunmamalıdır Tasarım tüm ihtiyaçları karşılamalı, tüm fazlalıklardan da kurtulmuş olmalıdır.
  2. Yapılan işi doğru temsil etmeli. Markanın ve markanın içinde bulunduğu sektörün temel niteliklerini yansıtacak şekilde tasarlanmalıdır.
  3. Farklı olmalı. Markayı özellikle rakiplerinden kolay ayırabilecek tasarım çizgileri taşımalıdır.

Şüphesiz pazarlamaya ait tüm tasarım elementlerinde olduğu gibi logo tasarımında da belirli bir yöntem çerçevesinde ilerlenmelidir. Aksi halde sadece kişilerin estetik eğilimleri çerçevesinde şekillenecek logonun, şirketi doğru şekilde temsilden çok uzak olacağı aşikardır. Özellikle son yıllarda NeuroMarketing alanında yapılan çalışmalar bizlere logo tasarımı ile ilgili bolca kaynak sunmaktadır.

Önerilen İçerikler