Marka Kişiliğinin Bireyler Üzerindeki Etkisi

Yapılan bir araştırmada, bireylerden bir tuğlanın “yaratıcı” şekilde kullanılması için fikir geliştirmeleri istenmiş.

İlk gruba, sübliminal olarak Apple ve IBM logoları gösterilmiş. Apple logosunu gören kişiler, diğerlerine nazaran daha yaratıcı fikirler üretmiş. Diğer gruba ise Disney Channel ve E! Channel (eğlence kanalı) logoları gösterilmiş. Bu grupta da Disney logosunu gören bireyler, daha yaratıcı fikirler üretmişler.

Araştırmanın sonucu ise şöyle:

Bireylerin bu davranış farklılıklarının kaynağı, marka kişiliklerinin gücü.

Yani marka kişiliği özelliklerinden birisi de “yaratıcılık” olan Apple ve Disney’in sadece logolarının görülmesi bile, bireyleri marka kişiliği ile uyumu davranmaya yöneltiyor.

Markaların hedef kitleleri ile olan ilişkilerini güçlendirme ve farklılaştırmada, belirleyici unsurlardan birisi de marka kişiliğidir.

Peki sizin markanız insan olsaydı nasıl biri olurdu?

Ya da daha önemlisi, sizin markanız nasıl bir insan olmalı??

Gelin, konuşalım.

Önerilen İçerikler