Markalaşma ve Reklam İlişkisi

Markalaşma tüketicinin zihninde pozitif algı birikimi yaratma sürecidir. Bu süreç tüketiciyle temas kurulan her noktada desteklenmelidir. Reklam markaların tüketicilere dokunmasını sağlayan araçlardan biridir.  

Yapılan reklam çalışmalarının ürün satışına pozitif etki edebilmesi için, mutlaka güçlü bir marka düşüncesinden yola çıkılarak ortaya konulmuş olması ve marka vizyonuna uygun bir şekilde yaratılmış olması gerekir. 

Ürünün ruhu olan marka fikrine yabancı bir reklam çalışması, ürün satışlarına fayda sağlamaktan çok zarar verecektir. Bu çerçevede “reklam verelim, marka olalım düşüncesi” markaya dair temel çalışmalar yapılmaksızın tamamen başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur.

Önerilen İçerikler