Markalaşmanın Adımları

Markalaşma, metadan değere giden bir yoldur.

1. Ürün Tanımı
Ürünleri, hizmetleri hatta insanları marka haline getirebilirsiniz ama öncelikle marka haline getireceğiniz ürünü iyi tanımalı, tüm bilgisi ile ona hakim olmalısınız.

2. Konumlandırma
Markalaştıracağınız ürünün bilgisine hakim olduktan sonra bu ürünü tüketicinin zihninde yerleştireceğiniz tek ve benzersiz konumu belirlemeniz gerekir.

3. Vaat
Sizi tüketicinin zihninde hedeflediğiniz konuma ulaştıracak vaadiniz nedir? Rakiplerinizden sizi ayıran, üstün kılan biricik özelliğiniz nedir? Ortaya koyacağınız ürün ve hizmet ile tüketicinin hangi ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılıyorsunuz?

4. Sunum
Vaadin uygun iletişim araçları ile tüketiciye ulaştırılması gerekir. Genelde piyasada markalaşma denildiğinde ilk üç adım atlanarak bu dördüncü adımdan işe, reklamlarla başlanıyor. Sonuç olarak verim alınamıyor, pazarlama bütçesi boşa harcanıyor.

5. Tekrar ve Israr
Marka mesajınızın tüketicinin zihninde kuvvetli bir şekilde yerleşebilmesi için tutarlı bir şekilde, tekrar edilmesi gereklidir. Tüketiciye verilecek farklı mesajlar ki bu mesajlar slogan, renk, mesajın tonu ya da içeriği olabilir, markaya büyük zarar verir. Marka tüketiciye ne vaat ettiğini net ve sürekli olarak ortaya koyması gerekir.

6. Algının Analizi
Tüketiciye verilen mesajın tüketici tarafından nasıl algılandığı sürekli olarak ölçümlenmeli, geri bildirimler takip edilmelidir.

Neden Marka İnşa Edilir?
Bir ürün ya da hizmetin marka yapmakla aşağıdaki noktalar hedeflenmektedir.

● Bilinilirlik inşa etmek

Özellikle dijital satın alma teknolojilerinin egemen olduğu ve sınırsız satın alma opsiyonlarının olduğu bir dünyada tüketiciler tarafından ne kadar fazla biliniyorsanız o kadar kolay satış yaparsınız.

● Duygusal Bağ Oluşturmak
Sattığı ne olursa olsun, tüketicinin duygularına seslenen her zaman kazanır. Duygular satın alma kararının alınmasında çoğu zaman nihai belirleyicidir. Tüketici ile duygusal bağ ancak markalaşma ile inşa edilir.

● Ürünün Farklı Özelliklerini Vurgulamak
Tüm rakip ürünlerden sizi üstün kılan özellikleri ancak marka iletişimi ile ortaya koyabilirisiniz.

● Güven Oluşturmak
Özellikle mesafeli satışların temelinde güven yatmaktadır. Markalaşmanın belki de en büyük getirisi müşteri zihninde güven duygusu inşa etmesidir.

● Satın Almaya Motive Etme
Özellikle yeni ürün lansmanlarında marka olan şirketlerin ürünleri çok daha kolay tercih edilir.

Meşhur Üçlü: Vizyon, Misyon, Değerler

Vizyon, Misyon, Değerler, firma ile ilgili yazılan kurumsal tanıtımların olmazsa olmazı ve çoğu zaman birbirlerine karıştırılan üçlü… Peki üçlünün doğru tanımları nelerdir? Bu üçlü bir şirket içi neden önemlidir? Kurumsal markalaşmada bu üçlünün yeri nedir? Beraberce inceleyelim.

İsterseniz tanımlarından başlayalım.

Vizyon: Bir kurum, yapı, kişinin nihai olarak ulaşmak istediği noktadır. Ufuktur. Uzun vadeli stratejiler oluşturulurken yol göstericidir.

Neden önemlidir: Bir şirketin günlük işleyişi sırasında pek çok taktiksel kararlar alınır bu kararların uzun vadeli hedeflerle uyum içerisinde olması şirketin başarısı için önemlidir. Vizyonu net olan şirketler önlerine çıkan kısa vadeli fırsatları daha doğru değerlendirir, kriz zamanlarında daha soğuk kanlı kararlar alırlar.

Misyon: İşletmenin varlık sebebidir. Müşterilerine sunduğu faydadır.

Neden Önemlidir: Çalışanlarının emek verdiği şeyi net olarak ortaya koyar. Marka inşası sırasında, fikri temel için malzeme sağlar.

Değerler: Firmanın işini hangi prensipleri temel alarak yaptığıdır.

Neden önemlidir: Marka kişiliğinin oluşturulmasından, motto seçimine kadar, marka inşasında pek çok noktada kullanılır. Firma ile ilgili itibar ve farkındalık oluşturur.

Önerilen İçerikler