Meşhur Üçlü: Vizyon, Misyon, Değerler

Vizyon, Misyon, Değerler, firma ile ilgili yazılan kurumsal tanıtımların olmazsa olmazı ve çoğu zaman birbirlerine karıştırılan üçlü… Peki üçlünün doğru tanımları nelerdir? Bu üçlü bir şirket içi neden önemlidir? Kurumsal markalaşmada bu üçlünün yeri nedir? Beraberce inceleyelim.  

İsterseniz tanımlarından başlayalım.  

Vizyon: Bir kurum, yapı, kişinin nihai olarak ulaşmak istediği noktadır. Ufuktur. Uzun vadeli stratejiler oluşturulurken yol göstericidir.  

Neden önemlidir: Bir şirketin günlük işleyişi sırasında pek çok taktiksel kararlar alınır bu kararların uzun vadeli hedeflerle uyum içerisinde olması şirketin başarısı için önemlidir. Vizyonu net olan şirketler önlerine çıkan kısa vadeli fırsatları daha doğru değerlendirir, kriz zamanlarında daha soğuk kanlı kararlar alırlar. 

Misyon: İşletmenin varlık sebebidir. Müşterilerine sunduğu faydadır.  

Neden Önemlidir: Çalışanlarının emek verdiği şeyi net olarak ortaya koyar. Marka inşası sırasında, fikri temel için malzeme sağlar.   

Değerler: Firmanın işini hangi prensipleri temel alarak yaptığıdır.  

Neden önemlidir: Marka kişiliğinin oluşturulmasından, motto seçimine kadar, marka inşasında pek çok noktada kullanılır. Firma ile ilgili itibar ve farkındalık oluşturur.  

Önerilen İçerikler