Nasıl Marka Olunur?

Markalaşmanın başarıya ulaşabilmesi için; maliyet, sürdürülebilirlik ve performans noktasında doğru yönetilmesi gereken bir süreçtir. Doğru tekniklerle, uygun bütçeyle sabırlı bir şekilde yürütülecek markalaşma çalışması başarıyı da getirir.

Müşterileri için markalaşma sürecini, Bin Yıl Sonra’da 3 temel adımda yürütmektedir. 1. Fikri Altyapının İnşası

İyi bir marka kendi içerisinde tutarlılığa sahip, büyük bir fikir etrafında inşa edilir. Bu fikrin markayı rakiplerinden ayıracak, müşteri zihninde yer edinmesini sağlayacak ve piyasaya sürülen ürün ya da hizmeti en iyi şekilde temsil edecek bir fikir olması gereklidir. Bu fikir bir reklam fikri değildir. Markaya ait tüm reklam fikirlerinin ona göre şekilleneceği bir master plandır. Markaya özeldir. Markanın DNA’sıdır. Bütün diğer pazarlama fikirleri bu fikrin ışığında üretilir. Bütün pazarlama çalışmaları bu fikrin rehberliğinde gerçekleştirilir. Bu fikir firmanın içinden dışına doğru inşa edilir. Firma hiyerarşisinin en altından en üstüne kadar herkes bu fikre hakim olmalıdır. Özellikle müşteriye dokunulan her noktada bu fikir çerçevesinde aynı dil konuşulmalıdır.

2. Tasarım Temellerinin Oluşturulması

İnsan beyni bilgiyi %65 oranında görsel yolla alır ve hatırlanması en kolay bilgi görsel hafızaya kayıtlı olandır. Marka fikri de ancak iyi bir tasarım ile görsel hale getirildiği taktirde potansiyel müşteri zihninde kalıcı ve etkili olur. Bu noktada “Logo” marka tasarımının çekirdeğidir. Diğer tüm kurumsal kimlik öğeleri oluşturulan bu çekirdek üzerinden büyür ve genişler. Kartvizit, antetli kağıt gibi temel kurumsal kimlik araçları bir tarafa, web sitesi gibi pazarlama mecralarının tasarımı bile Logo temel alınarak yapılmalıdır. Burada en önemli nokta markanın tüm görsel temsilcilerinin aynı dili konuşması ve aynı tasarım çizgisini taşımasıdır.

3. Marka iletişimi

Marka, tüketiciye dokunduğu her noktada aynı mesajı veren ve bu mesajın sürekliliği ile büyüyen bir yapıdır. Marka iletişiminin temelinde istikrar vardır. Özellikle dijital devrimin egemen olduğu bir dünyada tüm marka stratejileri dijitale uygun olarak düzenlenmeli, tüm marka operasyonları dijital gereklilikler göz önünde bulundurularak yürütülmelidir. Yeni dünyada marka müşteriye 24 saat dokunabilir. Artık müşteri marka mesajın ulaştırılması gereken bir hedef değil; marka mesajının birlikte oluşturulduğu bir partnerdir.

Önerilen İçerikler